I Norrköping så är Telia Fiberlan indraget i alla vara lägenheter utom på Nelinsgatan. Det är även Telia som är vår TV-leverantör. Du som boende har 15 gratis TV-kanaler. Om du önskar utöka TV-utbudet eller köpa till några andra av Telias tjänster så kontaktar du deras kundtjänst 020-755 766.

I Stockholm är det ComHem som är vår leverantör tom 1 januari 2016. Telia kommer därefter att bli vår leverantör.

Om du önskar komma i kontakt med ComHems kundtjänst så når du dem på 0771-55 00 00.