Felanmälan

Innan du gör en felanmälan

  • Det kan vara bra att veta att det är du själv som ansvarar för att åtgärda enklare saker i din lägenhet. Om du eller en närstående ändå vill beställa någon av dessa tjänster så kan vi komma att debitera kostnaden.
  • Enklare rengöring av vattenlås och golvbrunnar. (Anmäl först till oss när ni försökt rensa själva och stoppet ändå kvarstår)
  • Rengöring eller inköp av nya filter i spisfläkt, vädringsfönster och ventildon.
  • Smörjning av gångjärn.
  • Byte av säkringar, glödlampor, lysrör och glimtändare i lägenheten.

För att på bästa sätt kunna hantera felanmälan och ge er en bra service, vill vi att alla ärenden registreras hos oss och det blir registrerat när du skickar oss ett mail. Vi skickar dig alltid en bekräftelse på att vi mottagit din felanmälan.

Skicka ett mail till oss på info@magnussonsfast.se

Det är mycket viktigt att ni tydligt specificerar felets art samt ditt namn och vilken lägenhet som det gäller. Meddela även om det är ok att vi kan gå in med huvudnyckeln.

Vid akuta fel övrig utanför kontorstid ring vårt journummer 011-10 13 91. Med akuta fel avses fel som kan orsaka skador på person eller fastighet/egendom och som ej kan vänta till nästkommande arbetsdag.

Fråga kontoret om du är osäker på vad du får göra på egen hand.