Felanmälan

För att på bästa sätt kunna hantera felanmälan och ge er en bra service, vill vi att alla ärenden registreras via vår hemsida eller att ni kontaktar oss via telefon. Det är mycket viktigt att ni tydligt specificerar felets art och fyller i samtliga fält i formuläret. Felanmälan kan göras, dygnet runt, direkt här på hemsidan. Vi registrerar din anmälan nästkommande arbetsdag. Vid akuta fel övrig utanför kontorstid ring vårt journummer 011-10 13 91. Med akuta fel avses fel som kan orsaka skador på person eller fastighet/egendom och som ej kan vänta till nästkommande arbetsdag.

Innan du gör en felanmälan

  • Det kan vara bra att veta att det är du själv som ansvarar för att åtgärda enklare saker i din lägenhet. Om du eller en närstående ändå vill beställa någon av dessa tjänster så kan vi komma att debitera kostnaden.
  • Enklare rengöring av vattenlås och golvbrunnar. (Anmäl först till oss när ni försökt rensa själva och stoppet ändå kvarstår)
  • Rengöring eller inköp av nya filter i spisfläkt, vädringsfönster och ventildon.
  • Smörjning av gångjärn.
  • Byte av säkringar, glödlampor, lysrör och glimtändare i lägenheten.

 

Fråga kontoret om du är osäker på vad du får göra på egen hand.