Inflyttning

NÄR DET BLIR DAGS ATT FLYTTA IN

När det närmar sig inflyttning är det en del saker som är värdefulla för dig som hyresgäst att känna till.

  • Inflyttning sker kl. 12.00 den dag hyreskontraktet börjar gälla
  • Nycklar får du av besiktnigsmannen
  • Ev. reklamationer av städning görs till besiktningsman vid övertagandet.

TILLTRÄDE

Inflyttning i lägenheten sker tidigast efter klockan 12.00 från och med den dag hyreskontraktet börjar gälla. Om detta är en lördag, söndag eller annan helgdag, flyttar du in efter klockan 12.00 första vardagen efter helgen.

NYCKELUTLÄMNING

Nycklarna till lägenheten får du från vår besiktningsman som möter upp vid lägenheten. Du blir kontaktad ca en vecka innan inflyttning för att bestämma tid.

DU FLYTTAR IN I EN REN LÄGENHET

Om du inte tycker att lägenheten är ordentligt städad när du flyttar in, ska du anmäla det till oss direkt. Besiktningsmannen kommer då att se över städningen och ge sin bedömning. Tycker besiktningsmannen inte att lägenheten är ordentligt städad, får den avflyttade hyresgästen komma tillbaka och slutföra städningen. Altenativt anlitar vi en städfirma och debiterar avflyttande hyresgäst.