Hyra ut i andra hand

HYRA UT I ANDRA HAND

Bra att veta om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand

För att hyra ut i andra hand fyller du i en ansökan om andrahandsuthyrning och skickar in till oss. Därefter behöver du få vårt medgivande till uthyrningen.
Ett krav är att du har bott i din lägenhet minst 1½ år och har giltiga skäl till uthyrningen, enligt hyreslagen.

KONTRAKT

När du har fått ett godkännande från oss skriver ni ett kontrakt mellan er, du och din andrahands hyresgäst. En kopia lämnas till oss. Godkännande för andrahandsuthyrning lämnas för 1 år i taget. Observera att det är dina skäl för uthyrning som beaktas. En andrahandshyresgästs behov av bostad tas inte i beaktande.

DET ÄR DU SOM HYRESGÄST SOM ANSVARAR FÖR LÄGENHETEN

När du hyr ut din lägenhet är det viktigt att veta att det är du som förstahandshyresgäst som har allt ansvar för lägenheten. Detta gäller betalning av hyra, skötsel av lägenheten och eventuella störningar gentemot grannar m.m.

UPPSÄGNING

Bestämmer du dig för att inte behålla lägenheten efter att din andrahandsuthyrning upphör, behöver du säga upp lägenheten 3 månader innan avtalet med din andrahandshyresgäst upphör. Andrahandshyresgästen har inte förtur till hyreskontrakt på lägenheten.

Om vi upptäcker att en lägenhet är uthyrd i andra hand utan tillstånd från oss så sägs hyresavtalet upp. Lägenhetsinnehavaren fråntas då sin nyttjanderätt. Otillåten andrahandsuthyrning tyder ju på att lägenhetsinnehavaren inte behöver sin lägenhet, vilket ger rätt till uppsägning.