Bredband TV

BREDBAND OCH TV

I Norrköping så är Telia Fiberlan indraget i alla vara lägenheter utom på Albrektsvägen 101. Det är även Telia som är vår TV-leverantör. Du som boende har 15 gratis TV-kanaler. Om du önskar utöka TV-utbudet eller köpa till några andra av Telias tjänster så kontaktar du deras kundtjänst 020-755 766.