Utflyttning

NÄR DU FLYTTAR UT

Information till dig som skall flytta från din lägenhet

När du ska flytta ut ur din lägenhet behöver du tänka på ett antal saker för att nästa hyresgäst ska få en smidig inflyttning och känna sig välkommen:

  • Från klockan 12.00 avflyttnings dagen ska lägenheten vara tillgänglig för ny hyresgäst.
  • Lägenheten ska vara tom (gäller även förråd), städad och besiktigad, nästa hyresgäst ska kunna flytta in direkt.

Beträffande bokning av besiktning av lägenheten samt återlämnande av nycklar, så får du kontakta kontoret ca 2 veckor innan utflyttning för att boka in en tid för besiktning.

Inför besiktningen av din lägenhet

Tänk på att all utrustning som tillhör lägenheten (dörrar, hatthyllor osv) måste finnas i lägenheten vid besiktningen. Om du fått bruksanvisningar eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning lämnar du kvar dem i lägenheten till nästa hyresgäst. Vid skador eller onormalt högt slitage på lägenheten kan du bli ersättningsskyldig.

Eventuella skador

Om det finns någon skada i lägenheten som du misstänker behöver åtgärdas, kontakta besiktningsmannen. Han kommer då avgöra om det är ett normalt slitage eller inte. Ni får då möjlighet att själv åtgärda skadan eller betala ev. reperation.

Det här gäller inte normalt slitage.

Återlämnande av nycklar

Nycklarna till din uppsagda lägenhet lämnas vid slutbesiktningen av lägenheten. Samtliga nycklar måste lämnas tillbaka när du flyttar. Du lämnar även de extra nycklar som har gjorts. Nycklarna lämnas till besiktningsmannen. Om inte samtliga nycklar lämnas in i tid kan vi bli tvingade att byta lås, en kostnad som du som hyresgäst får bekosta.