Integritetspolicy

Ansvarig

Paulina Malteskog

Ändamål

Ändamålet med insamlade personuppgifter är att välja ut presumtiva hyresgäster, upprätta hyresavtal och förvalta hyresgästförhållandet.

Användande av personuppgifter

Personuppgifter lagras endast gällande:

Hyresgäster som bolaget har avtal med presumtiva hyresgäster eller person/er som står som borgenär för hyresgästen/erna.

Specifikation över användning av personnummer:

* Intresseanmälan
* Kreditupplysning
* Referenser nuvarande/tidigare hyresvärd
* Kronofogden
* Systemleverantören Hogia (som är personuppgiftsbiträde)
* Hyresavtal
* Branschorganisationen Fastighetsägarna Mittnord
* Advokat vid eventuella tvister
* De tre personer som arbetar i företaget är de enda som har behörighet att använda Strifast Fastighetssystem.

Gallring av personuppgifter

Personer som uppfyller nedanstående kriterier gallras från datasystemet var 3:e månad.

* Personen har inga aktuella hyresavtal senare än angivet datum
* Personen är inte aktiv sökande
* Personen har inga oreglerade fordringar till eller från oss
* Personen är inte aktuell som andrahandshyresgäst
* Personen är inte aktuell som borgenär
* Hyresavtalet sparas i pappersform i tre år.

Transparens i förhållande till den registrerade

Den registrerade kan när som helst begära att få upplysning om vad som är registrerat om vederbörande.