Hemförsäkring

HEMFÖRSÄKRING

En hemförsäkring skapar trygghet

Enligt hyresavtalet skall alla vår hyresgäster ha en egen hemförsäkring.

Inbrott, brand eller översvämning kan drabba vem som helst. Du kan t ex bli ersättningsskyldig om din tvättmaskin börjar läcka och vattnet skadar lägenheten eller grannes egendom. Då är det viktigt med en gällande hemförsäkring.