Trygghet och Trivsel

För att alla skall trivas med sina boenden, bör man respektera och komma överens med sina grannar. Du som flyttar in kanske kan hälsa på de du möter och förklara var du skall flytta in. Normalt får man säkert ett svar var de bor o s v. Om du skall ha en bjudning informera dina grannar om det. Nedan följer några övergripande regler som gäller i våra fastigheter.

Oljud och fest
Det som är skön musik för dig kan mycket väl vara oljud för andra. Mellan 22.00-07.00 skall det vara lugnt i fastigheten. Det innebär att musik och fest skall dämpas efter 22.00.  Oavsett dag så kanske dina grannar har andra vanor än du, kanske skiftjobb eller bara vill ha det lugnt o s v. Tänk på att du enligt hyreslagen ansvarar för dina gästers uppträdande och handlingar.
Trapphusen
Trapphusen är viktiga utrymningsvägar om en brand inträffar. Rök och brandutveckling minskas om inget brännbart förvaras i trapphusen. Hushålls sopor får inte förvaras i trapphuset i väntan på borttransport till soprum. Det ser illa ut men sprider framförallt lukt och ohyra. Det är inte tillåtet att röka i någonstans i eller utanför fastigheten.
Tvättstugan
Tvättstugan skall alltid rengöras efter användandet. Om den som tvättat före dig missat det, tveka inte att påpeka detta. Normalt krävs rengöring av maskiner och golv. Se även anslag i tvättstugan.
Källare och vindsförråd
Här gäller liknande som för trapphusen. I förråd får inte brandfarlig vätska förvaras. Tänk på att alltid stänga dörrar efter dig. Det minskar inbrott och brandspridning om olyckan är framme. Normalt är att du blivit tilldelad ett förråd vid din inflyttning. Oavsett om du använder det eller inte bör du låsa det. Detta för att ingen annan skall börja använda det eller placera saker där.

Respektera dina grannar och vi får ett trivsamt boende